Topic: [Voorraadwaarde verschillen]
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=891
Printed on: 29 March 2023 Topic author: EB
Posted on: 06 February 2006 12:47:30
Message:

> Hallo Marcel,
>
> We hebben een groot probleem met het volgende:
>
> Een goederenontvangst wordt via Inkooporders bij boeken als ontvangst
> geboekt.
> De journaalpost wordt aangemaakt zodra er via Inkoopfacturen, functie,
> ontvangst ophalen de ontvangst wordt gematcht met de inkoopfactuur en
> vervolgens geboekt.
> De journaalpost die dan gemaakt wordt boekt de voorraad op tegen de
> prijs die op de artikelkaart staat en af met dezelfde prijs in de
> kostprijs. Vervolgens wordt de inkoop opgeboekt met de waarde van de
> factuur met tegenboeking op crediteuren.
> Daar er aanzienlijke verschillen kunnen zijn tussen de Vaste
> Verrekenprijs op de artikelkaart en de waarde die er staat bij de
> artikelprijzen per locatie ontstaan hierdoor soms aanzienlijke
> financiele voorraadverschillen.
> Zie als voorbeeld IF+038088.
>
> Indien je een goederenontvangst via Inkooporders, ontvangst boeken
> gaat uitvoeren van een eind of handelsartikel in bijvoorbeeld zakken
> (de VPE
> ZAK10EEN) dan worden de verschillen nog veel groter.
> Bijgaand voorbeeld is IF+033138 boeken van 6.075 zakken 10 ltr met de
> VPE zak10een a euro 0,38 p/stuk.
> De voorraad wordt financieel opgeboekt met Euro 136.614.60 en t.g.v.
> kostprijs hetzelfde bedrag.
> De werkelijke boeking had moeten zijn de kostprijs per VPE zijnde Euro
> 2.308,50
>
>
> Dit probleem zullen we z.s.m. moeten oplosssen omdat hier grote
> problemen uit voortkomen.
>
> Graag hoor ik z.s.m. van je
>
> M.vr.gr.
>
>
> Rick

Replies:


Reply author: EB
Replied on: 06 February 2006 12:48:43
Message:

Marcel:
Hoi Rick,

Ik heb het er met een aantal collega's over gehad en het lijkt erop dat de verschillen ontstaan door de gebruikte voorraadwaarderingsmethode.
De voorraadwaardering kan automatisch worden worden bijgewerkt door een vinkje te plaatsen in het veld "Autom. voorraadwaarde boeken" op het tabblad "Algemeen" in het form "Voorraadinstellingen"

Deze methode werkt alleen voor artikelen waarbij de waarderingsmethode op 'Gemiddeld' staat. Om de kostprijzen op de posten bij te werken voor artikelen met een andere ingestelde voorraadwaardering (bijv. 'Vast') dienen de periodieke activiteiten "Voorraadwaarde berekenen (WIP)" en "Voorraadwaarde boeken" gebruikt te worden. Deze periodieke activiteiten zijn terug te vinden in het hoofdmenu "Voorraad"

Ik ben op dit moment de periodieke activiteit "Voorraadwaarde berekenen (WIP)" aan het draaien, maar deze neemt flink wat tijd in beslag.
Misschien is het een idee dat je dezelfde activiteit in de Rode Test start?

Voor meer informatie kan je kijken in de paarse Navision map "Voorraad"
en dan in het bijzonder vanaf hoofdstuk 4.5 (als ik het goed heb, staan de paarse Navision mappen bij jullie in de kast)

Mocht je na het uitvoeren van de periodieke activiteit en het lezen van het hoofdstuk "Voorraadwaardering en kostprijzen" het idee hebben dat dit niet tot de juiste oplossing leidt kan ik altijd kijken of er misschien een andere oplossing voor het probleem bestaat.

Helaas kan ik je dit antwoord op dit moment zelf nog niet geven, omdat "Voorraadwaarde berekenen (WIP)" bij mij nog aan het draaien is.


© dVision

Close Window