Topic: Postbank dagafschrift niet automatisch reconc.
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=895
Printed on: 29 March 2023 Topic author: SK
Posted on: 24 February 2006 11:55:56
Message:

Klant:

Na het importeren van de dagafschriften, krijg ik de vraag, wilt u de bank reconcilieren? Deze vraag moet niet gesteld worden voor de postbank.

Replies:


Reply author: SK
Replied on: 24 February 2006 12:10:07
Message:

Het volgende zal ik daarvoor aan moeten passen.

Tabel : Bank
> Het veld "Automatisch reconcilieren" hernoemen naar "Automatisch vereffenen".
> Nieuw veld toevoegen "Niet Automatisch reconcilieren". Wanneer dit veld ja is, moet de vraag Wilt u het dagafschrift reconcilieren niet meer gesteld worden. De functionaliteit betreffende het automatisch reconcilieren van het bankafschrift moet niet uitgevoerd worden.


© dVision

Close Window