Topic: Februari 2006
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=896
Printed on: 10 June 2023 Topic author: VS
Posted on: 14 March 2006 14:27:50
Message:

Navision Trainingsmaterialen
Het verkrijgen van algemene basiskennis van de opbouw, structuur en functionaliteit van Microsoft Business Solutions Navision behoort vanzelfsprekend tot elk implementatietraject, net als uitgebreide opleidingen voor de gebruikers, desgewenst verdeeld over de diverse echelons, vůůr het daadwerkelijk operationeel gaan.

Toch komen wij in de praktijk met enige regelmaat tegen, dat er behoefte bij onze gebruikers is aan meer en diepgaandere kennis van MBS Navision.

Om hier snel en efficiŽnt op in te spelen, kunnen wij u sinds kort originele MBS Navision Courseware aanbieden. Hoewel deze courseware in de basis is bestemd voor MBS Navision medewerkers, is gebleken dat ook gebruikers er ter verdieping van hun kennis zeer goed gebruik van kunnen maken.

Klik hier voor de PDF-lijst of neem met ons contact op voor meer informatie.© dVision

Close Window