Topic: Maart 2006
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=897
Printed on: 29 March 2023 Topic author: VS
Posted on: 14 March 2006 18:50:06
Message:

Nieuwe medewerker: Rob den Arend
Rob den Arend zal ons team van Software dVision versterken in de functie van Technisch Consultant. Hij zal zich gaan richten op het ontwikkelen van applicaties voor Navision.


© dVision

Close Window