Topic: Teksten op documenten
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=958
Printed on: 29 March 2023 Topic author: EB
Posted on: 21 February 2008 23:32:34
Message:

Op diverse documenten worden teksten afgedrukt, die bij de order zijn vastgelegd. Per tekstregel kunt u een afdrukcode opgeven waardoor teksten op de juiste documenten worden afgedrukt.

Op de verkooporder kunt u ook teksten plaatsen die daardoor bij productieorders en magazijnverzendingen worden afgedrukt en worden opgeslagen bij de opmerkingen.© dVision

Close Window