Topic: Aanpassen boekingsdatum op Orders
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=961
Printed on: 29 March 2023 Topic author: EB
Posted on: 03 April 2008 15:30:37
Message:

Wanneer van een order een ontvangst/levering en/of factuur wordt geboekt, wordt hierbij de boekingsdatum gebruikt, die vastligt bij de order. Vaak is dit niet gewenst, maar moet een andere datum worden gebruikt als boekingsdatum.© dVision

Close Window