Click here to view this topic.
Februari 2003 EB Nieuwe Medewerker: Sven Noomen Sven Noomen zal ons team van Software dVision versterken en zich richten op het ontwikkelen van applicaties voor Navision Attain.