Click here to view this topic.
Nieuwe Update/Programma EB U bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden/installeren van updates/programma's. Kijk dan ook periodiek op deze website voor mededelingen. Op het logoscherm van Pro-Kring staat met welke versie u nu werkt. bv. Versie 5.0 (020310A). Deze codering 020310A betekent: Alle programma's bijgewerkt t/m 10 Maart 2002 upgrade A. Als u op deze website een update ziet staan van een latere datum bv. 020311A (11 Maart 2002), dan moet u de nieuwe update installeren. Een update bestaat altijd uit meerdere programma's opgeslagen in een zip-file: PKUPDATE-JJMMDD.ZIP. Indien u een probleem signaleert (bug) kunt u ook een enkel programma opgestuurd krijgen via email bv. PRO8C.ZIP. De volgende directory structuur wordt gebruikt: \PROKRING \PROKRING\PROGRAM \PROKRING\DATA etc. Maak eerst een backup! --Installatie (enkel) programma------------------------------------ - Download de file en indien nodig unzip de file - Alle users moeten uit het pakket - Ga naar \PROKRING\PROGRAM - Rename het oude programma bv. PRO8C.EXE naar PRO8C.OLD - Kopier het nieuwe programma naar \PROKRING\PROGRAM --Installatie Update----------------------------------------------- - Download de zipfile PKUPDATE-JJMMDD.ZIP. - Alle users moeten uit het pakket. - Maak een backup van bovenstaande directory structuur. - Un-pack de nieuwe programma's. - Kopier de nieuwe programma's naar \PROKRING\PROGRAM In sommige situaties kan een update naar een nieuwe versie ook inhouden dat een conversie moet worden uitgevoerd. - Start Pro-Kring als pakketbeheerder. Als u deze optie niet heeft: - Start de MSDOS prompt en ga naar \PROKRING\PROGRAM - Tik in (Letop: hoofdletters en de spatie): PK P Geef het pakketwachtwoord in. Als u het pakketwachtwoord niet weet, druk op <ENTER> - Start [1B] Aanmaken bestanden. Druk op <F9> konversie. Indien u een melding krijgt dat de conversie reeds is uitgevoerd hoeft u onderstaande stap niet uit te voeren. - Druk op <F5> aktiveren. - Wijzig het versienummer bij Naam in het programma [1A] Bedrijfsgegevens.