Click here to view this topic.
Update 5.0 EB Versie: 5.0 (020325A) (25 Maart 2003)

 • Euroconversie
 • Alle programma's zijn aangepast voor de Euro.
 • Maandbladen
 • Op de klantkaart staan met een . aangegeven welk nummer is geleverd.
 • Afdrukken Giro/Kwitantie/etc
 • Bij de maand Oktober werd (bij kwartaal klanten) met 12 weken gerekend en niet met 13 weken. Bij de OCR-B regel werden te veel nullen afgedrukt. Het veld aantal weken zat in de weg met het EURO teken.
 • Algemeen
 • De <F3> toets bij een maandveld werkte niet goed.
 • Inlezen data
 • Coderingen bij serie werkte niet goed.
 • Licentieprogramma
 • U kunt nog enkele dagen doorwerken voordat u de licentie update!
 • Programma Afdrukken looplijst
 • Als bedrijf op vakantie en de klant is op vakantie dubbele mappen!
 • Programma Selektie Klanten
 • Wijzigingen in Uitvoer worden niet bewaard!
 • Programma Onderhoud klanten
 • Het verwijderen van een retournummer wordt niet altijd juist verwerkt!
 • Programma Kado's op bon/etiket
 • Een kado wordt bij een nieuwe klant niet afgedrukt!
 • Programma Automatische incasso op diskette
 • Het bestandsformaat CLIEOP03 wordt gebruikt als u in programma 1G de bestandsnaam wijzigt naar 03 Letop! Maak eerst een afspraak met uw betaalorganisatie!!!
 • Als optie kunt u nu gebruik maken van voorlopers
 • Bij Bijbladen (Maandbladen) kunt u per week opgeven of een bijblad geleverd kan worden
 • Als optie is het programma Kontrole Looplijst beschikbaar (testfase)
 • Als optie is het programma Briefsoort per klant beschikbaar (testfase)
 • Serie's, looplijstkode's, notitie's, looplijstregel, etc kunt u (na enkele wijzigingen door dVision) in speciale vorm op de looplijst af laten drukken (vet, onderstreept, linkerkantlijn)
 • In de laatste week dat een klant op vakantie is kunt u (na enkele wijzigingen door dVision) de TV-gids alsnog op de loop/laadlijst afdrukken
 • Als optie is het programma Briefsoort per klant beschikbaar (testfase)
 • Het programma Afdrukken klantgegevens op etiket is beschikbaar
 • Het programma Overzicht ouderdomsanalyse is beschikbaar
 • Het programma NAW-gegevens op diskette is beschikbaar
 • Als optie is het programma Selektie Klanten beschikbaar
 • De optie Notitie's kunnen meteen op de looplijst worden afgedrukt
 • U kunt 2 keer een vakantieperiode invoeren
 • Licentiecheck aktief gemaakt i.v.m. illigaal gebruik van Pro-Kring
 • U heeft nu ook een veld Gestaakt
 • U heeft de mogelijkheid 3 keer een looplijstkode in te voeren
 • Het programma Afdrukken klantgegevens is uitgebreid met Notitie's