Click here to view this topic.
Juli 2003 EB Nieuwe Medewerker: Mark van Veen Mark van Veen zal ons team van Software dVision versterken en zich richten op het ontwikkelen van applicaties voor Navision Attain.