Click here to view this topic.
"Geen wisselkoers aanwezig voor EUR" RB Klant: Foutmelding bij wijzigen Valuta (Tab buitenlandse handel van verkoopfactuur) Geen wisselkoers aanwezig voor EUR.... RB EUR (indien locale valuta) mag geen wisselkoers hebben. EUR mag ook niet voorkomen in tabel Valuta's. Bij invullen wisselkoersen moet, indien de gerelateerde valutade Euro betreft, moet het veld "Gerel. valuta" leeg zijn ! Nota bene: indien het veld Valutacode leeg is, 'leest' Navision dit als Euro. Kortom: Maak veld "Gerel. valuta" bij Wisselkoers van de USD leeg. (Financieel/Instellingen/Algemeen/Valuta's/kies USD/knop Wisselkoers) of klik op Lookup-knop van veld valutacode (Tab Buitenlandse handel Verkoopfactuur) en dan op knop wisselkoers).