Click here to view this topic.
Financieel Bank detail VS Bank Cheques Met deze submodule kunt u cheques uitdraaien met een afzonderlijke nummerreeks per bankrekening. Reeds afgedrukte cheques kunnen te allen tijde worden vernietigd of opnieuw afgedrukt. In het dagboek waar u de betaling invoert, kunt u aangeven of u deze met een zelf ingevulde cheque betaalt of met een automatisch gegenereerde cheque. Vereisten: Basis Bank (Basis Bank is een onderdeel van Basis Navision) Bankreconciliatie Aan de hand van de functies in de submodule Bankreconciliatie kunt u uw bankrekeningen in Navision met de dagafschriften van uw bank vergelijken. Met behulp van een batchverwerking kunt u voor een bepaalde periode posten ter reconciliatie laten voorstellen, waarna u heel eenvoudig de geselecteerde posten kunt vergelijken met het dagafschrift voor diezelfde periode. Vereisten: Basis Bank Basis Telebankieren Met deze module genereert u automatisch betaal- en incasso opdrachten voor verzending via de telebankiersoftware van uw bank. De volgende formaten worden momenteel ondersteund; CLIEOP02 en CLIEOP03 (Binnenlandse betalingen), BTL91 (Buitenlandse betalingen). Vereisten: Basis Bank, Basis Inkoop en Basis verkoop Inlezen Dagafschriften Deze module stelt u in staat elektronische bankafschriften in te lezen in Navision . Hierbij worden de volgende protocolformaten ondersteund; SWIFT MT 940 (ABNAMRO & ING), MUT.ASC Rabobank), VVMUT.ASC (Rabobank), BBV (Rabobank). Paymul. Vereisten: Basis Telebankieren