Click here to view this topic.
Handel Inkoop Detail VS Inkoop Basis Inkoop In Basis Inkoop kunt u een leverancierslijst instellen en onderhouden. Ook kunt u inkopen en betalingen boeken in de hiervoor bestemde dagboeken. Deze module is onmisbaar als u met leveranciers werkt. Veelal wordt Basis Inkoop in combinatie met de submodule Inkoopfacturen gebruikt (zie hieronder). Basis Inkoop is volledig ge´ntegreerd met de modules Financieel en Voorraad, en vormt de basis voor alle andere inkoopsubmodules. Wanneer u beschikt over de module Meerdere Valuta kunnen inkooptransacties worden geboekt in meerdere valuta per leverancier. Vereisten: Basis Financieel Inkoopfacturen U gebruikt deze submodule om inkoopfacturen en inkoopcreditnota's te genereren, te boeken en af te drukken. Inkoopfacturen is volledig ge´ntegreerd met de modules Financieel en Voorraad. Vereisten: Basis Inkoop Inkooporders Met deze submodule kunt u inkoopoffertes, raamcontracten en inkooporders verwerken. Het verschil tussen directe facturering (met alleen facturen) en facturering via orders kan als volgt worden samengevat: ĽDe beschikbare voorraad wordt aangepast zodra er een aantal op een inkooporderregel wordt ingevoerd. Pas als de order in een factuur wordt omgezet, en de factuur is geboekt, wordt de voorraad daadwerkelijk be´nvloed. ĽMet behulp van de submodule Inkooporders kunt u ook deelleveringen verwerken. ĽEr kan afzonderlijk worden geleverd en gefactureerd.De submodule maakt het mogelijk offertes en raamcontracten in te voeren, deze hebben overigens geen invloed op de voorraad. Vereisten: Inkoopfacturen Inkoopfactuurkorting Hiermee kunt u automatisch factuurkortingen over inkopen laten berekenen. De korting kan per leverancier verschillen, afhankelijk van eventuele minimum bestedingsbedragen (ook in verschillende valuta) en op bestelbedrag afgestemde kortingspercentages. De korting wordt per inkoopregel berekend en wordt opgenomen in het netto totaalbedrag van de factuur. Vereisten: Inkoopfacturen Inkoopvoorstellen Deze submodule maakt het mogelijk automatisch besteladviezen te genereren. Als u deze functie activeert, genereert Navision besteladviezen op basis van een aantal per artikel ingestelde gegevens (zoals minimum- en maximumvoorraad, bestelhoeveelheid, enz.) Vereisten: Inkooporders en Basis Voorraad Alternatieve inkoopadressen U gebruikt deze submodule voor leveranciers die meer dan ÚÚn inkoopadres hanteren. U kunt per leverancier een onbeperkt aantal inkoopadressen invoeren. Vereisten: Inkoopfacturen Inkoop retourorders Deze submodule stelt u in staat om inkoop retourorders te maken en daarmee verkeerde en/of beschadigde artikelen geleverd door een leverancier te verwerken. Artikelen kunnen vanaf de Inkoop retourorder worden gepickt. Ook kan een gedeeltelijke retourorder worden gemaakt en dit in combinatie met een credit memo. Verder kunnen inkoop retourorders worden gekoppeld aan nieuwe inkooporders. Vereisten: Inkooporders en Basis Voorraad Inkooporderregel korting U kunt deze submodule gebruiken om inkoop kortingen vast te leggen die specifiek zijn per leverancier of per groep leveranciers. Vereisten: Basis Voorraad en Inkoopfacturen Inkooporderregel prijzen U kunt deze submodule gebruiken om inkoop prijzen vast te leggen die specifiek zijn per leverancier of per groep leveranciers. Vereisten: Basis Voorraad en Inkoopfacturen Doorleveringen Met behulp van deze submodule kunt u inkoop- en verkooporders aan elkaar koppelen. Ook als de artikelen rechtstreeks van de leverancier aan de klant moeten worden geleverd, gebruikt u Doorleveringen. Hierdoor hoeft u de bij de doorlevering betrokken voorraadposten niet meer handmatig met elkaar te vereffenen. Het factureringsproces wordt er niet door be´nvloed. Doorlevering is vooral van belang voor bedrijven die zelf geen artikelen in voorraad houden. De artikelen die worden verkocht, worden direct van de leverancier aan de klant geleverd. Vereisten: Verkooporders en Inkooporders