Click here to view this topic.
Basis Productie Detail VS Basis Productie Productie-orders Met behulp van deze module kunt u productieorders aanmaken en beheren. Deze module biedt de functionaliteit om productieorders aan te maken alsmede functionaliteit ten behoeven van het registreren van output gereed product en verbruik van materialen en capaciteiten. Zodra u een productieorder heeft aangemaakt, kunt u de netto behoefte berekenen op basis van die productieorders. Vereisten: Basis Voorraad Productiestuklijsten U kunt deze module gebruiken voor het maken van stuklijsten. Deze module biedt onder andere faciliteiten voor het maken van een standaard kostprijscalculatie. Deze module vormt de basis om de andere (naast de module Productieorders) productiegerelateerde modules te kunnen gebruiken. Vereisten: Productie-orders