Click here to view this topic.
Supply Planning Detail VS Supply Planning Basis Supply Planning Deze module kunt u gebruiken voor een materiaal behoefte berekening gebaseerd op de vraag. Deze module bevat functies voor hoofdproductie planning (Master Production Scheduling (MPS)) en materiaalbehoefte berekening (Material Requirement Planning (MRP)). Deze module bevat tevens planningsboodschappen (action messages) voor het snel en eenvoudig balanceren van vraag en aanbod. De materiaalbehoefte berekeningsfunctie ondersteunt zowel ‘bucketless’ als ‘bucketed’ materiaalbehoefte berekening. Artikelen kunnen ingesteld worden met hun eigen bestelmethode. U kunt per artikel aangeven of deze zelf geproduceerd wordt of ingekocht wordt bij een derde partij. Deze module genereert automatisch productieorders en inkooporders. Vereisten: Agile Manufacturing, Productiestuklijsten en Inkoopvoorstellen Productie Prognose U kunt deze submodule gebruiken om een tijdsgefaseerde vraagvoorspelling per artikel vast te leggen. Vereisten: Basis Supply Planning