Click here to view this topic.
Personeel Resources Detail VS Resources Basis Resources Deze module levert de functionaliteit voor het bijhouden van resources en resourcetarieven. Deze modules onderkennen twee soorten resources, te weten mensen en machines. Met Basis Resources kunt u uw resources registreren en verkopen: doorberekenen aan uw klanten. Aan elkaar gerelateerde resources kunnen in één resourcegroep worden samengevoegd, maar resourcebeheer per resource behoort ook tot de mogelijkheden. U kunt resources inplannen in projecten. Hiervoor heeft u de module Basis Projecten en de submodule Budgetten/Voorcalculatie nodig. Vereisten: Basis Financieel Capaciteitsplanning U gebruikt Capaciteitsplanning voor het plannen van resourcecapaciteit en om per resource verkoop- en verbruiksstatistieken te genereren, waarop onder andere de winstgevendheid wordt vermeld. U maakt een chronologische planning in een zelf gekozen combinatie van tijdvakken en uitvoeringsniveaus. Daarnaast kunt u ook de beschikbaarheid van uw resources meten. Het capaciteitsoverzicht geeft per resource informatie over de beschikbaarheid en beraamde kosten in offertes en orders. Vereisten: Basis Resources Meerdere kostprijzen Wanneer u voor uw resources en resourcegroepen alternatieve kostprijzen hanteert, heeft u de submodule Meerdere kostprijzen nodig. Kostprijzen kunnen zowel vast als variabel zijn (in dit laatste geval kan er bovenop het vaste tarief een extra percentage of extra toeslag worden berekend). U kunt kostprijzen opgeven voor net zoveel werksoorten als u nodig heeft. Vereisten: Basis Resources