Click here to view this topic.
Verzamelfacturering RB is het mogelijk een tweetal nieuwe kolommen in het scherm Geboekte ontvangsten te krijgen om te zien welke reeds zijn opgehaald in Verkoopfactuur ? RB Ja, dat kan is verwerkt in opdracht TRF0262, status::klaar