Click here to view this topic.
Prod.Uitbesteding boeken via uitbestedingsvoorstel SK Klant: Is het nadat ik via het uitbestedingsvoorstel een inkooporder aangemaakt heb en deze geboekt nog nodig om mijn output te boeken in het outputdagboek. SK Wanneer via het uitbestedingsvoorstel een inkooporder aangemaakt wordt voor een productieorder en deze inkooporder wordt geboekt is het niet nodig om nog een regel te boeken in het outputdagboek. Ook het resterend aantal op de productieorderregel zal aangepast worden naar het aantal wat als uitbesteding in de inkooporder geboekt is.