Click here to view this topic.
Vast bedrijf openen d.m.v snelkoppeling ME Het kan voorkomen, dat in een database meerdere bedrijven ingesteld zijn. Om ervoor te zorgen dat iedere keer dat Navision opgestart wordt hetzelfde bedrijf geopend wordt, dient de snelkoppeling van Navision met een parameter uitgebreid worden. Voorbeeld: Databasenaam: database.fdb Naam bedrijf 1: Administratie Naam bedrijf 2: Productie Standaard is de snelkoppeling naar de Navision database als volgt gedefinieerd: C:\Program Files\Navision\370\fin.exe Eerst dient de snelkoppeling uitgebreid te worden met de databasenaam, zodat iedere keer dezelfde database geopend wordt. Hier voor dient achter het laatste aanhalingsteken () een spatie en daarachter de tekst database=C:\Program Files\Navision\370\database.fdb toegevoegd te worden. Voor deze oplossing dient de standaard snelkoppeling gekopieerd te worden, zodat er twee snelkoppelingen zijn (één voor elk bedrijf). Voeg nu achter het laatste aanhalingsteken () van de snelkoppeling een komma en een spatie toe en de tekst company=Administratie voor het eerste bedrijf. Herhaal dit voor de tweede snelkoppeling alleen wordt hier company=Productie achtergezet. Snelkoppeling 1 is nu: C:\Program Files\Navision\370\fin.exe database=C:\Program Files\Navision\370\database.fdb, company=Administratie Snelkoppeling 2 is nu: C:\Program Files\Navision\370\fin.exe database=C:\Program Files\Navision\370\database.fdb, company=Productie Wanneer snelkoppeling 1 gebruikt wordt, wordt nu het bedrijf Administratie geopend. Bij snelkoppeling 2 wordt nu het bedrijf Productie geopend.