Click here to view this topic.
Behandelposten worden dubbel gefactureerd SK Klant: Behandelposten worden dubbel gefactureerd zou je de geboekte verkoopfacturen : 50660 en 50591 na kunnen kijken. SK Het dubbel factureren wordt veroorzaakt doordat de facturen gesplitst worden per maand. Het invoeren van de behandelposten is sinds kort aangepast namelijk inkeuringsposten over verschillende maanden heen. Hiervoor is opdracht 216 aangemaakt en uitgevoerd. Het factureren van de behandelposten is aangepast zodat met bovenstaande rekening gehouden wordt.