Click here to view this topic.
November 2005 VS Nieuwe Medewerkster: Wilma van Raamsdonk Zij zal zich voornamelijk gaan bezighouden met het snel afstemmen van externe vragen aan onze specialisten. Als dusdanig is zij in algemene zin uw directe aanspreekpunt binnen onze organisatie. In hechte samenwerking met onze deskundige projectleiders, consultants en programmeurs zal zij te allen tijde voor u bereikbaar zijn én blijven.