Click here to view this topic.
Postbank dagafschrift niet automatisch reconc. SK Klant: Na het importeren van de dagafschriften, krijg ik de vraag, wilt u de bank reconcilieren? Deze vraag moet niet gesteld worden voor de postbank. SK Het volgende zal ik daarvoor aan moeten passen. Tabel : Bank > Het veld "Automatisch reconcilieren" hernoemen naar "Automatisch vereffenen". > Nieuw veld toevoegen "Niet Automatisch reconcilieren". Wanneer dit veld ja is, moet de vraag Wilt u het dagafschrift reconcilieren niet meer gesteld worden. De functionaliteit betreffende het automatisch reconcilieren van het bankafschrift moet niet uitgevoerd worden.