Click here to view this topic.
Teksten op documenten EB Op diverse documenten worden teksten afgedrukt, die bij de order zijn vastgelegd. Per tekstregel kunt u een afdrukcode opgeven waardoor teksten op de juiste documenten worden afgedrukt. Op de verkooporder kunt u ook teksten plaatsen die daardoor bij productieorders en magazijnverzendingen worden afgedrukt en worden opgeslagen bij de opmerkingen. [url]iframe-/download/080221KK-WPG0024-Opmerkingen op documenten.pdf[/url] [item]{C}{N}{E}{T}{L}{M}{B}{R}{P}{A}[/item]